Széchenyi 2020

MEGHÍVÓ

Galgahévíz Község Képviselő-testületének testületi ülését
2020. szeptember 8-án (kedd) 18 órai kezdettel
összehívom

Napirendi pontok

1., I. féléves gazdálkodásról beszámoló
Előadó: Vanó András polgármester
dr. Král László mb. jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző és Fejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság

2., Az Önkormányzati Társulások munkájáról beszámoló
Előadó: Vanó András polgármester
dr. Král László mb. jegyző

3., Egyebek

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Kérem Képviselőtársaimat, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Galgahévíz, 2020. augusztus 31.

Vanó András
polgármester

Meghívottak:
1., Képviselők
2., dr. Král László mb. jegyző

Testuleti-ules-meghivo_2020_09_08

Share This