Széchenyi 2020

MEGHÍVÓ

Galgahévíz Község Képviselő-testületének testületi ülését
2020. június 30-án (kedd) 18 órai kezdettel
összehívom

Napirendi pontok

1., A Vészhelyzet idején történt eseményekről a polgármester által a Képviselő-testület jogkörében hozott döntésekről tájékoztatás
Előadó: Vanó András polgármester

2., Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi önkormányzati beszámolója
Előadó: Tűzoltó-parancsnokság képviselője

3., 2019. évi zárszámadás elfogadása, 5 a költségvetési/pénzmaradvány felosztása
– Belső ellenőrzés tapasztalatai
Előadó: Vanó András polgármester
dr. Král László mb. jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- Ellenőrző és. Fejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

4., Jegyző hatósági munkájáról beszámoló
Előadó: dr. Král László mb. jegyző
Előzetesen tárgyalja: Úgyrendi Bizottság

5., Egyebek

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Kérem Képviselőtársaimat, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Galgahévíz, 2020. június 23.

Vanó András
polgármester

Meghívottak:
1., Képviselők
2., dr. Král László mb. jegyző
3., Szigeti Róbert tüzoltóparancsnok Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Testuleti-ules-meghivo-2020-06-30

Share This