Széchenyi 2020

Tisztelt Közületi Felhasználóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4.sz mellékletében található kibocsátási határértékeket minden felhasználónak be kell tartania. A víziközmű-szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésekben rögzítésre kerül, hogy csak kommunális jellegű szennyvíz bocsátható a közcsatornába és minden felhasználónak kötelessége a szennyvíz kibocsátást eszerint a szabály szerint végezni, és ellenőrizni.

Társaságunk felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett agglomerációs építkezési hullám eredményeképpen jelentősen megnőtt a szennyvíztisztító telepek és a csatornahálózatok terhelése minden településen.

A fentiek okán a DAKÖV Kft. ellenőrző csoportja laboratóriumi mintavétel keretén belül ellenőrzi, hogy a kibocsátott szennyvíz megfelel-e az engedélyezett határértékeknek.

Minden közületi felhasználónk ellenőrzésére sor fog kerülni ellenőrzési akciónk keretén belül, és az ellenőrzés a továbbiakban folyamatos és visszatérő lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közcsatornába minden időben, csak és kizárólag határérték szerinti szennyvíz bocsátható be. Általános gyakorlat, hogy az olyan felhasználók esetén, ahol technológiai előkezelése szükséges, a szennyvíz előkezelés vagy nincs megoldva, vagy nem üzemeltetik megfelelően. Nyomatékosan szeretnénk felhívni minden felhasználónk figyelmét, hogy lehetőség szerint laboratóriummal is ellenőrizze kibocsátását, vizsgálja felül – amennyiben van – meglévő előkezelő berendezéseit, és azok hatósági engedélyeit. Ha nincs és szükséges, azt építse be!

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt határértékek megsértése esetén társaságunk kénytelen az üzletszabályzatában előírt kötbért alkalmazni, mely egy kisvállalkozás esetén jelentős költség is lehet. Nagy mértékű határérték túllépés vagy huzamos ideig fenntartott szabálytalan közműhasználat a közszolgáltatási szerződés felbontását eredményezheti.

Share This