Széchenyi 2020

Sajtóközlemény

Galgahévíz Község Önkormányzata 2022. június 13-án kezdte el a MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása alprogramon belül a Galgahévíz Szabadság utca egy részének felújítása című projektjét, melyet sikeresen megvalósított.

Az alprogram lehetőséget biztosított az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, építésére, felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.

A felújítás keretében az út 250 m hosszú, egységesen 4 m széles szakasza a régi burkolat elbontását követően aszfaltburkolatot kapott. Az út 2 oldalán K szegély épült, valamint 50 cm szélességben nemesített padka készült. A fejlesztésnek köszönhetően a Szabadság utca teljes hosszában aszfaltoztottá vált.

A megvalósított projekt hozzájárult a településen élők életminőségének javulásához, amelyek a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását határozzák meg. Társadalmi hatása pozitív, mivel a rendezett környezet növeli a településen élők életminőségét, helyi identitását. A projekt fenntarthatósága a pályázó önkormányzat révén biztosított

Galgahévíz, 2022. augusztus 24.

Vanó András
polgármester

Share This