Széchenyi 2020

Galgahévíz Község Önkormányzata 2019. év folyamán több pályázatot nyert a Magyar Falu Program keretében.

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019) című alprogram keretében a galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház belső felújítása valósul meg. A fejlesztés keretében a belső elektromos vezetékek felújítására, a belső nyílászárók cseréjére, az elöregedett vizesblokk megújítására és a közösségi terek festésére kerül sor. A fejlesztés révén a Művelődési ház a kulturális rendezvényekhez méltó közösségi teret biztosít a településen megrendezésre kerülő programoknak, melyek hozzájárulnak a nemzeti és helyi identitástudat erősítéséhez, a kulturális és közösségi tevékenységek folytatásához.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100% mértékű támogatási előlege: 14 999 999 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.november 30.


Az Óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) című alprogram keretébenGalgahévíz Község Önkormányzata által üzemeltetett Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda és Konyha tetőszerkezete kerül felújításra. Felújítása szükséges, mert a régi épület tetőszerkezete ugyan stabil, de javítást igényel. A héjazata palafedés, amelynek cseréje a cserépfedésre a hatályos jogszabályok alapján is indokolt. Jelen fejlesztés jól illeszkedik a település korábbi, illetve jövőbeni közintézmények fejlesztéseihez.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100% mértékű támogatási előlege: 29 999 999 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.szeptember 30.


A Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019) című alprogram keretében Galgahévíz Község Önkormányzata, mint a közösségi temető tulajdonosa és fenntartója a meglévő kerítés elbontását, új kerítés építését fogja megvalósítani.  A projekt keretében megvalósuló új kerítés létesítése nagyban hozzájárul a temető, illetve ezzel együtt az egész település összképének javulásához is.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100% mértékű támogatási előlege: 4 597 869 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.szeptember 30.


Az Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019) című alprogram keretében Galgahévíz Község Önkormányzata a tulajdonát képező felújításra szoruló Arany János út és a Temető út padkarendezését, aszfalt burkolat javítását, illetve kátyúzását követően, bitumenes burkolat készítését fogja megvalósítani. A projekt minden szempontból indokolt, hiszen az érintett utak felújítása nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, illetve a községben mindenki számára kiemelten fontos temető megközelítési lehetőségét fogja könnyíteni.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100% mértékű támogatási előlege: 29 949 347 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.november 15.

A projektekre a forrást a Miniszterelnökség bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár látja el.

Vanó András
polgármester

Share This