Széchenyi 2020

2193 Galgahévíz, Fő út 157.

telefon: (28) 461 – 209

e-mail: galgaheviz@sds.org

Tövebb információt a http://www.salvator.hu honlapon találhat.

Forrás: http://www.salvator.hu

A szentmisék rendje

Vasárnap 8.30 10.30
Hétfő 7.00
Kedd 7.00
Szerda 7.00
Csütörtök 18.00 (ősztől tavaszig), 19.00 (tavasztól őszig)
Péntek 7.00
Szombat 7.00
  18.00 (ősztől tavaszig), 19.00 (tavasztól őszig)

Vasárnaponként 15.00 -tól a Loretói litániát imádkozzuk el.

 • Minden csütörtökön a szentmise előtt fél órával Szentségimádást tartunk.
 • Nagyböjtben péntekenként Keresztúti ájtatosságot tartunk.
 • Május hónapban 18.30 -tól Loretói litániát tartunk.
 • Október hónapban 17.30 -tól Rózsafűzért imádkozunk.
 • Húsvéti időben 15.00 -tól az Isteni Irgalmasság litániát és a rózsafűzért imádkozzuk el.

Irodai szolgálat a plébánián (itt kell bejelenteni a keresztelőket, egyházi esküvőket, temetéseket, egyéb ügyeket itt lehet intézni): hétfőtől péntekig a mise után, ezen kívül telefonos egyeztetés után.

A legfrissebb információkat a templom előtt elhelyezett hirdetőtáblán vagy a honlapunkon olvashatják.

Szentségek:

 • Keresztelés: Kérjük, hogy egy hónappal a tervezett időpont előtt jelezzék szándékukat. Hét éves kortól csak kellő hitoktatás után kereszteljük meg a gyermekeket. Felnőtteket is keresztelünk, kellő előkészület után.
 • Elsőáldozás: Gyermekek esetében általában a 3. osztályban történik, de minimum két év hitoktatás után. Felnőttek elsőáldozása kellő előkészület után történik.
 • Gyónás: Minden szentmise előtt legalább negyed órával.
 • Bérmálás: Két évente történik. Középiskolás diákokból, valamint felnőttekből álló csoportokban folyik az egy éves előkészület.
 • Házasság: A tervezett időpont előtt legalább három hónappal jelentsék be a plébánián. Akik már polgárilag megesküdtek, de házasságukat szeretnék utólag egyházilag is rendezni, szívesen segítségükre vagyunk. Központi jegyesoktatás a turai plébánián minden évben január és február hónap második és negyedik vasárnapján 15 órakor történik.
 • Betegek szentsége: Minden hónap első péntekén délután 2 órától gyónási lehetőséggel és az Oltáriszentséggel meglátogatjuk a betegeket. Ekkor lehet kérni a betegek kenetét is. A betegeket minden szentmise után a sekrestyében lehet bejelenteni. Évente egyszer, a Szűz Mária luordes-i jelenései emléknapja alkalmából a templomban kiszolgáltatjuk a betegek kenetét a Testvéreknek, akik súlyosabb betegségben szenvednek, vagy már betöltötték 65. életévüket, valamint abban az esetben, ha egy komolyabb műtét előtt állnak.
 • Temetés: A temetéseket a plébánián, az irodai szolgálat idején kívül is be lehet jelenteni.

Hitoktatás. Gyermek- és ifjúsági programok

A gyermekek és fiatalok hitoktatása a galgahévízi Óvodában, Általános Iskolában és a plébánián történik. A hitoktatás az iskolai tanévben tart.

A Ministránscsoport általános és középiskolás diákokból áll, akik a templomi szertartásokon segédkeznek.

Programok felnőttek számára

 • Rózsafüzér Társulat. Imacsoport, mely 140 tagból áll. A rózsafüzér imádságát gyakorolják és terjesztik. A csoport külön találkozója havi rendszerességgel történik – minden hónap első vasárnapján 15.00-kor.
 • Jézus Szíve Imacsoport. Minden hónap első csütörtökén Szentségimádást vezetnek a templomban.

Részletes tájékoztatást a csoportokról, találkozási időpontokról stb. a plébánián lehet kapni.

Ha szeretné anyagilag támogatni az Egyházközség hitéleti tevékenységét, ennek többféle módja van:

 • persely: adományok, melyeket a szentmisén, a felajánlás alatt dobunk bele a kis kosárba;
 • egyházi adó: önkéntes egyházközségi hozzájárulás, amit évente szoktunk befizetni. Az Egyház fenntartására szánt, un. egyházi adó mértéke a Magyar Püspöki Kar kívánsága szerint lehetőleg az évi nettó jövedelem 1%-a. – Természetesen ennél kevesebbet és többet is köszönettel fogadunk. Úgy gondoljuk, hogy minden önálló keresettel rendelkező hívő belső igénye, hogy támogatja az egyházat. Az egyházi adó befizetett összegéről igény szerint igazolást adunk, amellyel a befizetett összeg a rendelkezés szerint leírható az adóalapból.

Az így befizetett összegből fedezzük a templom és a plébánia fenntartását (gyertya, ostya, villany, víz, gáz, telefon, irodaszerek stb.), a plébános fizetését. Valamint ebből a pénzből fedezzük a templom felújítását, a gyermek-, ifjúsági és felnőtt programok anyagi hátterét és a hitélettel kapcsolatos egyéb kiadásokat is.

Forrás: http://www.salvator.hu

Share This