Széchenyi 2020

Önkormányzati hírek

A 2014. október 12-én megtartott választás eredményeiről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

 

Polgármester-választás eredménye

Jelölt neve

Szavazatok száma

Vass Éva Mária

133

Bankó László

177

Bobos Ferenc Pál

30

Vanó András

720

 

 

 

 

Települési önkormányzati képviselő választás eredménye

Jelölt neve

Szavazatok száma

Jelölt neve

Szavazatok száma

Gregus Zoltán

685

Vadkerti-Basa Bálint

608

Vass Éva Mária

497

Pávai Sándor

401

Bobos Ferenc Pál

250

Péli Csaba

241

Balla Tímea

645

Bencze János

624

Horváth Attila

269

Gódorné Gergely Éva Margit

613

Rönky Balázs László

143

 

 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzati választás eredménye

Jelölt neve

Szavazatok száma

Pupos Béláné

16

Tóth János

21

Tóth Margit Magdolna

16

 

A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak munkáját ezúton is megköszönöm.

A Képviselő-testület az alakuló ülését 2014. október 27-én tartotta. Az ülés elején Ruff Ferenc HVB elnök átadta a megbízóleveleket. Vanó András polgármester Úr, Gregus Zoltán, Balla Tímea,
Bencze János, Gódorné Gergely Éva Margit, Vadkerti-Basa Bálint és Vass Éva Mária képviselők részére. Az eskütétel előtt Vass Éva Mária képviselői megbízatásáról lemondott és távozott az ülésről. A Helyi Választási Bizottság fog intézkedni a megüresedett képviselői hely betöltéséről.

A képviselők Vanó András polgármester Úr előtt tették le az esküt, majd írták alá az esküokmányt.

A Képviselő-testület előtt tett esküt Vanó András polgármester, majd a Képviselő-testület elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megválasztásra kerültek a Képviselő-testület bizottságainak tagjai.

Az Ügyrendi Bizottság elnöke Vadkerti-Basa Bálint, míg tagjai Gregus Zoltán és Gódorné Gergely Éva képviselők lettek. A Pénzügyi- Ellenőrző és Fejlesztési Bizottság elnöke Gregus Zoltán, tagjai Balla Tímea képviselő, valamint Horváth Attila 2193 Galgahévíz, Szőlő u. 1. és Péli Anikó

2193 Galgahévíz, Hunyadi u. 31. szám alatti lakos nem képviselő tagok lettek. A bizottság ötödik tagját a testület a következő ülésén választja meg. A Kulturális, Sport Oktatási és Szociális Bizottság elnöke Balla Tímea képviselő, tagjai Vadkerti-Basa Bálint és Gódorné Gergely Éva képviselők, míg nem képviselő tagok lettek Darnyik Dénes 2193 Galgahévíz, József. A. u. 13. és Péli László 2193 Galgahévíz, József A. u. 9. szám alatti lakosok.

A nem képviselő tagként megválasztott és jelenlévő bizottsági tagok az esküt letették.

A Képviselő-testület titkos szavazással alpolgármesterré választotta Bencze János képviselő Urat, aki az eskü letételét követően aláírta az esküokmányt.

Döntés született arról, hogy az önkormányzati társulásokban az önkormányzat képviseletét Vanó András polgármester Úr látja el. Az ülés kötelező napirendjeként megállapításra került a polgármester illetménye, valamint tájékoztatást adtam a képviselőket terhelő kötelezettségekről, valamint arról, hogy a gazdasági program kidolgozását megkezdtük, s a törvényben előírt határidőben azt beterjesztjük a Képviselő-testület elé.

Köztisztviselő társaim és a magam nevében is eredményes munkát kívánok a megválasztott vezetőknek.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Társulások munkáját érintő kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére.

dr. Král László

mb. jegyző

 

 

 

 

Share This