Széchenyi 2020

K Ö Z L E M É N Y

a „zártkert” tulajdonosok részére a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

  

Az Országgyűlés várható döntése értelmében módosulni fog a földtörvény földhasználati bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezése. A benyújtott módosító indítvány értelmében az úgynevezett „zártkerti” fekvésű földeket tulajdonosként használóknak nem kell földhasználatukat a földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk. Vagyis a tulajdonos(ok)nak saját földhasználatukat nem kell bejelenteniük az illetékes földhivataloknál.

 

A változás nem érintia zártkerti ingatlant haszonélvezőként, vagy – a tulajdonossal ill. haszonélvezővel kötött – megállapodás alapján használókat, nekik az általános szabályok szerint továbbra is be kell jelenteniük földhasználatukat.

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban szükséges intézkedések folyamatban vannak, a járási földhivatal azonban már azok hatályba lépéséig is a fenti szabályok szerint jár el a zártkerti földhasználati bejelentések kapcsán.

 

Ezen intézkedések a külterületi fekvésű termőföldek használóit nem érintik, a külterületi fekvésű földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően továbbra is be kell jelenteni.

 

A földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos információk és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.foldhivatal.hu honlapon, a földvédelem, földhasználat, ill. a nyomtatványok menüpontok alatt.

 

Gödöllői Járási Földhivatal

 

Share This