Széchenyi 2020

A hulladékudvarban leadható hulladékok

Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulladékok mennyisége:

 • mennyiségi korlát nélkül az elkülönítetten gyüjtött, 15 főcsoport hulladékai
  • Újságok, hullámpapír, csomagolópapir, karton,
  • PET-palack, fólia, műanyag tárgyak
  • Öblös üveg: italos, befőttes, parfümös, stb. SÍKÜVEGET LEADNI NEM LEHET.
  • Üdítős, sörös és egyéb, fémpalackok, tiszta konzerves doboz.
 • negyedévente 3 m3 mennyiségű zöldhulladék (Növényi eredetű kerti hulladékok, gallyak, falevelek,
  nyesedék.) A hulladékot a zsákokból ki kell üríteni, az ömlesztett hulladékot maximum lm—es darabokban,-
  kötegelve lehet leadni. NEM ADHATÓK LE GYÖKEREE, FATÖRZSEK.
 • negyedévente 1 m3 mennyiségű épitési jellegű hulladék, sitt (Az építési jellegű hulladék veszélyes összetevőt
  nem tartalmazhat.)
 • negyedévente 200 kg lombulladék a 20-as főcsoport – települési szilárd hulladék – hulladékaira vonatkozóan)
  (Nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai
  hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép, stb.)
 • évente 4 db személyautó gumiabroncs

Veszélyes hulladék esetén ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék adható le.

A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok iránymutatás szerinti szétválogatása és tároló edényzetekbe helyezése az átadó feladata és kötelessége!

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételének feltételei

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a Szelektív Nonprofit Kft., mint üzemeltető közszolgáltatási területén élő azon a magánszemélyek, akiknek településén hulladékudvar nem üzemel, hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, és díjhátralékuk nincs.

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint a Hulladéktörvény 39. § (2) alapján igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük!

Szelektív Nonprofit Kft

20200220_Hulladekudvar

Share This