Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Székhelye: 2193 Galgahévíz Széchenyi utca 1.
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztériuma
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fenntartó székhelye: 1051 Budapest Nádor utca 32.
Típusa: általános Iskola
OM: 032365
Köznevelési és egyéb feladata:
– általános iskolai nevelés-oktatás
– nappali rendszerű iskolai oktatás
-sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
Iskola maximális férőhely száma: 220 fő
Iskolai osztályok: évfolyamonként 1 osztály (1-8-ig)
Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga:
Helyrajzi szám: Galgahévíz 413
Hasznos alapterület: nettó 1773 nm
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
KLIK jogköre: vagyonkezelői jog
Intézményvezető: Vandornyikné Sára Ilona
Intézményvezető helyettes: Basa Tünde Erzsébet
Intézmény elérhetősége:
Tel/fax: 06/28-460-044
Tóth Margit
iskolatitkár
Share This