Széchenyi 2020

Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Székhelye: 2193 Galgahévíz Széchenyi utca 1.

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztériuma
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó: Dunakeszi Tankerületi Központ
Székhelye: Dunakeszi, Állomás sétány 4. 2120

Típusa: általános Iskola
OM: 032365

Köznevelési és egyéb feladata:

  • általános iskolai nevelés-oktatás
  • nappali rendszerű iskolai oktatás
  • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása

Iskola maximális férőhely száma: 220 fő
Iskolai osztályok: évfolyamonként 1 osztály (1-8-ig)

Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga:
Helyrajzi szám: Galgahévíz 413
Hasznos alapterület: nettó 1773 nm
Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
KLIK jogköre: vagyonkezelői jog

Intézményvezető: Basa Tünde Erzsébet
Intézményvezető helyettes: Ruffné Basa Rózsa

Intézmény elérhetősége:
Tel/fax: 06/28-460-044
email: gaisk2193@gmail.com

Tóth Margit
iskolatitkár

Share This