Széchenyi 2020

A Szent Miklós római katolikus templom

A középkori templomnak nincs nyoma. Az első templom 1700 körül, fából készült. Az új kőtemplomot 1722-ben szentelték fel. Mivel szűknek bizonyult, ezért Esterházy Miklós 1796-ban megnagyobbíttatta. A tornyát 1816-ban megemelték. 1957-től kezdődően a templomot kívül és belül felújították, tönkrement berendezési tárgyait újakkal cserélték ki. A település központjában, téren álló, egytornyos, késő barokk épületet gótizáló támpillérek erősítik. A főhomlokzat előtt álló torony aránytalanul nyújtott (1816-ban emelték magasra) sarkait toszkán jellegű lizénák díszítik. A főbejárat egyszerű keretét zárókő díszíti. A két oldalhomlokzaton öt-öt ablak van. A jobb oldali harmadik ablak alatt dísztelen bejárat van. Ehhez az oldalfalhoz csatlakozik az alacsony sekrestye. Szentélye elliptikus záródású.

A templom belső terét öt boltszakaszos csehsüveg boltozat fedi. Enyhén kiugró pillérek választják el az egyes boltszakaszokat. 1904-ben az egész templom belseje, „művészileg kifestett, a szószék, oltárok és egyéb tárgyak aranyoztattak, üvegfestéses ablakok állíttattak”.

A főbejárati oldalon széles, kosáríves nyílású, ívelt vonalú karzatot találunk. A copf szószék eredetileg fehérre festett, füzéres, rozettás, meanderes, domborművekkel (A magvető, Mózes az érckígyóval, Mózes a törvénytáblákkal) dekorált. A főoltár és az evangéliumi oldalon való mellékoltár az 1796. évi bővítés idejéből való, dekoratív angyalszobrocskákkal. A főoltár festménye és a mellékoltár szoborcsoportja új. Az orgona 1896-ban készült. A gyönyörű XVIII. századi Madonna-képet a parókián őrzik. A trébelt, kagylós motívumokkal díszített barokk kelyhet sajnos a közelmúltban ismeretlen tettesek eltulajdonították.

Kő kereszt

A templom előtt látható a toszkán oszlopon álló késő barokk kereszt. A kereszt alatti dombon koponya. Különösen a mértéktartó korpusz szép munka, az arc kifejező erővel bír.

Szentháromság szobor

A templomtéren álló, a XIX. Század elején készült, Szentháromság-oszlop barokkos szériamunka, anyaga homokkő.

Forrás: Galgahévíz karakterterve 1995. Készült a hetedik Magyarországi Falumegújulási és Faluvédelmi Nap alkalmából

Share This