Széchenyi 2020

Közmeghallgatás keretében tájékoztató az Önkormányzat 2020-2021. évi munkájáról és a 2022. évi elképzelésekről

A pandémia miatt 2020-ban nem került sor közmeghallgatásra. A járvány miatt a Képviselő-testület sem ülésezett, de természetesen az Önkormányzat működött, a képviselőkkel tartottuk a kapcsolatot, a döntéseket előzetesen egyeztettük, s utólag a hozott határozatokat a Képviselő testület jóváhagyta.

A 2020. évi bevétele az Önkormányzatnak 729 807 810 Ft volt, míg a kiadása 581 591 070 Ft. A jelentős bevétel növekedést az óvoda belső felújítására nyert 9 974 635 Ft-os támogatása, az egészségház belső felújítás 29 809 267 Ft-os, a járdaépítés 4 999 989 Ft-os támogatása, valamint a bölcsőde építés 7 200 000 Ft pót támogatása és az állami támogatás növekedése eredményezte.
Az év során befejeztük a csapadékvíz elvezetés, a temető kerítés, a művelődési ház előtti járda építését, valamint a művelődési ház belső felújítását és a zártkerti út egy részének felújítását. Sor került az Arany J. út és a Temető út aszfaltozására, valamint az óvoda tető felújítására. Épült a bölcsőde, melynek építése 2021-ben zárult le.

A fel nem használt pénzeszköz tartalékba lett helyezve.

Az Önkormányzat a 2021. évi módosított bevételi tervét háromnegyed évnél 82%-ra teljesítette, ami 490 741 881 Ft-ot jelent. A saját bevétel háromnegyed évnél 2 110 434 Ft, az iparűzési adóbevétel az állami támogatással együtt 33,5 millió forint, míg a gépjárműadó bevétel megszűnt, az állami bevételt képez. Továbbra is támogatja az állam a közfoglalkoztatást és az egészségügyi feladatokat. Az állami támogatás 74 %-ra teljesült, ami 158 792 882 Ft-ot jelent. Pénzmaradványt, 145 983 4292 Ft összegben vettünk igénybe. A 2021. évi kiadás háromnegyed évnél 325 005 764 Ft volt. A jelentősebb fejlesztések voltak a járdaépítés a Fő úton, az egészségház felújítás, az óvoda fűtéskorszerűsítés, a művelődési ház mögötti parkoló kialakítása, valamint tavasszal kerül sor a József Attila út aszfalt felújítására, valamint az urnafalak kialakítására a temetőben.

Az intézmények zavartalanul működtek, de az általános iskolát már évek óta nem mi működtetjük.

Nem zavartalanul, de működik a Szelektív Kft., melynek már csak kis részben vagyunk tulajdonosai. Most több megyére kiterjedő feladatot lát el a cég.

A jövőbeni elképzelések között szerepel a TOP Pályázat benyújtása a buszvárók rendbetételére. Rendezésre vár az óvoda udvar. Figyeljük az út és járdaépítési pályázatokat is.

Tisztelt Jelenlévők!

Örömmel tölt el, hogy a jelentős fejlesztések mellett szervezeteink egyesületeink a vírus járvány ellenére működnek. A községi rendezvényeken a lakosság nagy számban vesz részt, amit ezúton is köszönök.

Megköszönöm az intézmények, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, valamint a társadalmi szervezetek vezetőinek az elmúlt két éves munkáját.

Galgahévíz, 2021. december 8.

Vanó András
polgármester

Share This