Széchenyi 2020
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése
“Háziorvosi rendelő belső felújítása”
 
Támogatás összege: 15.000.000.- Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
Galgahévíz Béke utca, Petőfi utca, 1020 hrsz-ú út és az Úttörő utca aszfalt burkolat felújítása

Támogatási összeg: 12.801.995.- Ft

KMOP-4.5.3-10-11 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

A pályázat keretében a galgahévízi polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése valósul meg. Az épület földszintes, ezért lift kialakítására nem kerül sor. A főbejárat és a másik bejárat is akadálymentes lesz rámpa építésével. 2 darab akadálymentes parkoló épül, illetve megfelelő padlóburkolat kerül kialakításra, a tájékozódást táblák segítik majd, kialakításra kerül egy akadálymentes WC is. Az ügyfélváróban ügyfélhívó rendszer kerül kialakításra, a hallássérültek számára indukciós hurok kerül beállításra.

Elnyert összeg: 14.994.343 Ft

Rendezvénylánc 2011

Elnyert összeg: 20.187.500 Ft
ÉKPM Leader Egyesület által elnyert teljes összeg: 20.187.500 Ft – ebből nyert Galgahévíz:
Nyugdíjas találkozó: 300.000 Ft
Faluünnep: 500.000 Ft

34 db rendezvény összesen a 2011-2012-es év során. Támogatás elnyerve: EMVA IV. Tengely 122/2009 (IX.17.) FVM rendelet Leader Rendezvény célterületen belül – infó: http://www.pestileader.eu/esemeny.php

KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0008 azonosítószámú pályázat

Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”

Elnyert összeg: 156.590.603 Ft

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás

2009. 12.18. napján benyújtott 2049710063 azonosítószámon nyilvántartott pályázat

Elnyert összeg: 10.379.349 Ft

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás

2009. 12.18. napján benyújtott 2049709962 azonosítószámon nyilvántartott pályázat

Elnyert összeg: 6.661.955 Ft

KEHOP-5.2.9-16-2016-00031 azonosítószámú épület energetikai pályázat

Támogatási összeg: 83.193.983.- Ft

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat keretében a Kossuth Lajos utca szilárd burkolat felújítása

Támogatási összeg: 11.770.291.- Ft

KÖFOP-1.1.1-VEKOP-16-2016-00103 azonosító számú pályázat

„Galgahévíz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás”

Támogatási összeg: 6.000.000.- Ft

Share This