Széchenyi 2020

Tisztelt Lakosság!

Nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy a PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” tárgyú pályázati felhívásra Galgahévíz Község Önkormányzata által benyújtott pályázat támogatást nyert, 95%-os támogatási intenzitással.

A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 219 591 616 Ft. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból valósul meg.

A fejlesztéssel érintett terület Galgahévíz belterülete, Fő út – Káposztás árok által határolt terület: 026/126 hrsz, Fő út, 834 hrsz., 823 hrsz., József Attila út, Május 1. köz, 06/24 hrsz., Névtelen út, 824. hrsz. (Dűlőút). A belterületen a tervben meghatározott szakaszokon burkolt árok létesül, valamint az elvezető árkok rendezésére is sor kerül. A külterületi szakaszokon megfelelő keresztszelvényű kialakítással, a földárkokat biológiai védelemmel látjuk el.  Az önkormányzat tulajdonába került a 06/24 hrsz.-ú területet, mely lehetőséget biztosít, a Fő út Hévízgyörk felé lévő szakaszára eső csapadékvizek Káposztás árokba vezetésére. A területen földárok létesül, mely az elvezetésen túl biztosítja a csapadék talajba juttatását is. A projekt a teljes település, illetve a védelem alatt álló láp-rét védelmét is biztosítja.

A fejlesztés a PM_CSAPVIZGAZD_2017/37 azonosítószámú, Galgahévíz belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása tárgyú projekt keretében valósul meg.

A Támogatási Szerződés aláírását követően a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a munkálatok megkezdődtek. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Galgahévíz, 2019. január 28.

Vanó András

polgármester

Share This