Széchenyi 2020

Sajtóközlemény

Galgahévíz Község Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2017/37 azonosítószámú, „Galgahévíz belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása” című projekt keretében 216.879.786.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből Galgahévíz belterületi csapadékvíz-elvezető rendszere újult meg.

Ünnepélyes keretek között, 2019. szeptember 13-án átadásra került Galgahévíz megújult belterületi csapadékvíz-elvezető rendszere. A projekt a teljes település, illetve a védelem alatt álló láp-rét védelmét is biztosítja és javítja a település általános környezeti állapotát. A fejlesztéssel érintett terület Galgahévíz belterülete, Fő út – Káposztás árok által határolt terület. A belterületi szakaszon a tervezési terület teljes hosszában burkolt árok létesült, valamint az elvezető árkok rendezésére is sor került. A külterületi szakaszokon megfelelő keresztszelvényű kialakítással, a földárkokat biológiai védelemmel kerültek ellátásra Az önkormányzat által, területcserével megvásárolt 06/24 helyrajzi számú külterületi területet lehetőséget biztosít a Fő út Hévízgyörk felé eső szakaszára eső csapadékvizek Káposztás árokba vezetésére. A területen földárok létesült, mely az elvezetésen túl a csapadék talajba juttatását is biztosítja. A tevékenység megvalósítása során 312 méter hosszú újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok, 416 méter felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok valamint összesen 4432 méter burkolattal ellátott felújított vagy új építésű nyílt csapadékvíz-elvezető árok kivitelezésére került sor.

A projekt a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést Bácskai Elemér EV végezte el.

A projektről bővebb információt a www.galgaheviz.hu, a http://www.regioplusztv.hu/300-millios-beruhazasok-galgahevizen/, valamint a https://www.youtube.com/watch?v=a8kE3GdKJjg oldalakon találhatnak.

Share This