Széchenyi 2020

1.) Egész országban (magas és közepes területeken is!) be kell tartani, kockázati besorolásra való tekintet nélkül:

Az egész ország területén csak állatorvosi bizonyítvánnyal szabad sertést szállítani!

3.3.3.1. A sertéstartóknak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy megbetegedett. Ha az állattartó ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a megadott határidőn belül.

3.3.3.5. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és –  amennyiben tudomására jutott – a szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a járási főállatorvosnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett.

Az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) követelmények

A kockázati kategóriára tekintet nélkül az egész országra vonatkozó követelmények

Követelmény A sertésállományok melyik kategóriájában
kötelező, illetve ajánlott
A 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. (VIII.16.)
FVM rendeletben foglalt, az állati eredetű anyagot tartalmazó
élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom
következetes betartása
Minden kategória esetében kötelező
A hullák és egyéb állati eredetű melléktermékeknek a
1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő kezelése
és ártalmatlanítása.
Minden kategória esetében kötelező
Az állomány egyedeinek az ASP-re fogékony egyéb
állatokkal való érintkezésének megakadályozása (zárt tartás
olyan módon, amely megakadályozza más házisertésekkel
vagy vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett
érintkezést)
Minden kategória esetében kötelező
Kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével,
továbbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely
részével való érintkezés megakadályozása
Minden kategória esetében kötelező
Sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli
fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos
védőköpeny és védőlábbeli felvétele után lehet.
Nagylétszámú állományok esetében kötelező,
kislétszámú árutermelő állományok esetében
ajánlott. Vadászatnál vagy más sertéstartó
helyen használt öltözéket és lábbelit azonban a
kislétszámú állományok esetében is le kell
cserélni!
A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer
használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után
szabad
Minden kategória esetében kötelező
Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban
nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt
szabad vásárolni
Minden kategória esetében kötelező
Csak az lépjen be a sertéstartó épületbe (ólba) akinek
feltétlenül szükséges, de csak ruha és lábbeli csere után
vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli
használatával.
Minden kategória esetében kötelező
Olyan kerítés a telep körül, amely alkalmas ember, kóbor
állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására
Nagylétszámú állományok estében kötelező, a
kislétszámú árutermelő állományok esetében
ajánlott.
Ha a járványügyi helyzet indokolja a kültéri
sertéstartás esetében is kötelező!
Az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott
járványvédelmi intézkedési terv, amely kiterjed a személyi
higiéniára és a takarítás és fertőtlenítés végrehajtásra a
telepen
Nagylétszámú állományok esetében kötelező,
kislétszámú árutermelő állományoknak ajánlott.

2.) Magas kockázatú területekre vonatkozó rendelkezések (az országoson kívül):

3.3.2.2. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, vagy más (…) az illetékes megyei főállatorvos által elfogadott módszerrel kell megakadályoznia a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.

Kizárólag az ASP szempontjából magas kockázatú területekre vonatkozó követelmények

Követelmény A sertésállományok melyik kategóriájában kötelező, illetve ajánlott
Mielőtt a sertések takarmányozására használnák a lekaszált füvet vagy a közvetlenül a termőföldről származó gabonát azokat kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy 30 napig olyan helyen kell ezeket tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzájuk, abban az esetben, ha ezek olyan helyről származnak ahol már megállapításra került a betegség. Minden kategória esetén
Mielőtt szalmát a sertések almozására használnák, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy 90 napig olyan helyen kell ezeket tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzájuk, abban az esetben, ha ezek olyan helyről származnak, ahol már megállapításra került a betegség. Minden kategória esetén

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 02.3/1279-1/2018. iktatószámú körlevele alapján, a fenti követelményrendszernek megfelelően sertések takarmányozására külterületen lekaszált friss füvet és egyéb zöld takarmányt felhasználni tilos!

3.) Közepes kockázatú területekre vonatkozó rendelkezések (az országoson kívül):

4.3.2.2. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, vagy más (…) az illetékes megyei főállatorvos által elfogadott módszerrel kell megakadályoznia a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.

Letölthető dokumentumok

Fájl Leírás Fájl méret
pdf 2_2019_OF határozat 842 KB
pdf Hasznos tanácsok az asp megelőzéséhez - NÉBIH kiadvány 1 MB
pdf kivonat 208 KB
Share This