Üdvözöljük Galgahévízen

Elnyert pályázatok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Galgahévíz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

GALGAHÉVÍZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás

A projekt címe: Galgahévíz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00103 számú projekt

Galgahévíz Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 millió Ft összegű támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00105 azonosítószámú „Galgahévíz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer,  elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

 

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3 300 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 700 000 Ft fordítható.

Galgahévíz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00103 azonosítószámú projekt 2016. 09. 15 - 2018. 06. 30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

 

Galgahévíz, 2016. december 28.

 

                                                                        Galgahévíz Község Önkormányzata

 

Belterületi utak fejlesztése

 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Mint arról korábban tájékoztattam Önöket, a PM_ONKORMUT_2016 jelzésű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályázati felhívásra településünk által benyújtott pályázat 2017-ben támogatást nyert, 95%-os támogatási intenzitással.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a megítélt bruttó 30.995.696,- Ft összegű támogatást Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzat terhére biztosította.

A fejlesztés keretében megvalósult a Galgahévíz Község lakói által kiemelten igénybe vett Dózsa György utca és Ady Endre utca felújítása. Emellett rendezésre került a két érintett útszakasz csapadékvíz elvezetése, az alábbiak szerint: A Dózsa György utcában útszéli folyóka került beépítésre, míg az Ady Endre utcában a meglévő csapadékvíz elvezető árok rendezésére került sor.
Mindezek mellett a projekt keretében megtörtént az Egészségház két irányból történő előjelezése, továbbá a két utca kereszteződésében „Elsőbbségadás Kötelező” tábla került elhelyezésre.

A fejlesztés a PM_ONKORMUT_2016/33 azonosítószámú, „Belterületi utak felújítása Galgahévíz Dózsa György út és Ady Endre út” elnevezésű projekt keretében valósult meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kivitelezési munkák lezárultak, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. A projekttel kapcsolatos záró rendezvényre 2018. február 23. napján 15:00 órától került sor, a Kodály Zoltán Művelődési Házban.
A rendezvényen a Himnusz közös eléneklését követően a galgahévízi óvodások, majd iskolások rövid műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Ezt követően bemutatásra kerültek a megvalósítási helyszínek, valamint ismertetésre kerültek a projekttel kapcsolatos legfontosabb információk. Az eseményen köszöntőt mondtak:
• Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár,
• Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője,
• Szabó István Pest megye Közgyűlésének elnök,
• Vanó András Galgahévíz község polgármestere.

A köszöntőket követően a nemzeti színű szalag átvágásával sor került a projekt szimbolikus, ünnepélyes átadására.

Vanó András
polgármester